Watch มอดไม้หมอน 15-07-2557 on YouTube

มอดไม้หมอน 15-07-2557 Farm Channel

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ราชบุรี

 มาดูกันว่าการทำนารูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่มันเป็นอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการคิดการทำนารูปแบบใหม่ ประยุกต์เอาเครื่องมือ เครื่องจักรมาใช้ในการทำนา เรามาดูการสัมภาษณ์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ที่นำโดยนายฆาแวน คำดี ลุงเนิ้นของเราพูดน้อยเกิ้นนน.. ป้าทมได้พูดหน่อยเดียว เบรคที่สอง สัมภาษณ์คุณกันยา เงินประดับ เลขาศูนย์คนสวยของเราเอง แถมยังได้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขานมจาก คุณสุรชัย ดาปาน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้าวของเรา (เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเนี่ย…!)