Watch มอดไม้หมอน 17-07-2557 on YouTube

มอดไม้หมอน 17-07-2557 Farm Channel

 

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ราชบุรี

มอดไม้หมอนวันนี้มีสัมภาษณ์ คุณศิรศักดิ์  ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และคุณชานนท์  เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เรื่องความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ การส่งเสริมด้านการเกษตร ความได้เปรียบต่างๆ ความสามารถในการผลิตข้าวพันธุ์ และได้ให้กำลังใจศูนย์ข้าวฯ ของเราเป็นการตบท้าย

ออกอากาศทางช่อง Farm Channel เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.15 น.

Watch มอดไม้หมอน 16-07-2557 on YouTube

มอดไม้หมอน 16-07-2557 Farm Channel

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ราชบุรี

วันนี้ มอดไม้หมอน จะพาท่านไปชมการสัมภาษณ์ นายศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ถึงความพร้อมของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ว่าท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งองค์ความรู้ที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ออกอากาศทางช่อง Farm Channel เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.15 น.

Watch มอดไม้หมอน 15-07-2557 on YouTube

มอดไม้หมอน 15-07-2557 Farm Channel

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ราชบุรี

 มาดูกันว่าการทำนารูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่มันเป็นอย่างไร เหตุใดจึงต้องมีการคิดการทำนารูปแบบใหม่ ประยุกต์เอาเครื่องมือ เครื่องจักรมาใช้ในการทำนา เรามาดูการสัมภาษณ์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ที่นำโดยนายฆาแวน คำดี ลุงเนิ้นของเราพูดน้อยเกิ้นนน.. ป้าทมได้พูดหน่อยเดียว เบรคที่สอง สัมภาษณ์คุณกันยา เงินประดับ เลขาศูนย์คนสวยของเราเอง แถมยังได้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเขานมจาก คุณสุรชัย ดาปาน ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้าวของเรา (เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเนี่ย…!)

ถ่ายรายการ “มอดไม้หมอน”

ณ โรงถ่ายกันตนา บางใหญ่

Farm Channel

Farm Channel

รวมพลังศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมบุกกองถ่ายกันตนา บางใหญ่ เพื่ออัดรายการ “มอดไม้หมอน” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 โดยมีคุณภูวนารถ  ชูชม และคุณสิริไพบูลย์  นุศิริหาญ เป็นผู้ดำเนินรายการ บรรยากาศสบายๆ ไม่เครียด เป็นกันเองมาก (แต่คนถูกสัมภาษณ์ตื่นเต้นนนะ..จะบอกให้ นานๆ ได้ออกทีวี จะดังก็คราวนี้ละวะ) ศูนย์ฯ เรามีคนมาช่วยหลายส่วนเช่น คุณศิรศักดิ์  ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มาร่วมออกรายการ คุณชานนท์  เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม มาร่วมให้ความรู้และเป็นกำลังใจ..

เตรียมเข้ากล้องรอถ่ายรายการ

เตรียมเข้ากล้อง

ศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

 

ชานนท์ เข็มทอง เกษตรตำบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ชานนท์ เข็มทอง เกษตรตำบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รวมพลศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

รวมพลศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ข้างหลังภาพ

ข้างหลังภาพ