ต้อนรับเจ้าหน้าที่นานาชาติจากแอฟริกา

ต้อนรับสมาชิก Coalition on African Rice Development (CARD) ๗ ประเทศ

17 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมได้มีโอกาสให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่คณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๑ คน จากประเทศในทวีปแอฟริกาที่เป็นสมาชิก Coalition for African Rice Development (CARD) ๗ ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนยา โมซัมบิก ไนจีเรีย แทนซาเนีย และ ยูกันดา โดยเจ้าหน้าระดับนโยบายได้มาศึกษาดูงาน ทางคุณฆาแวน และคณะได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทำนาข้าว มีการสาธิตการเพาะกล้า การอนุบาล การปักดำโดยใช้รถปักดำ สาธิตการใช้รถไถ และให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจลองขับรถไถ งานนี้ทุกคนสนใจกันมาก ถามกันจนเมื่อยมือ (อังกฤษเราก็งูๆ ปลาๆ ใช้ภาษามือซะส่วนใหญ่ 555)

คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Promotion of Mechanization in Rice Sector for CARD Countries” ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-แอฟริกา ซึ่งกรมความร่วมมือฯ และ JICA ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

ทางศูนย์ข้าวฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่ทุกท่านที่มาในวันนี้.

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

บรรยายการทำนาและเครื่องมือ

คุณมนตรีบรรยายการใช้เครื่องจักรกล

คุณมนตรีบรรยายการใช้เครื่องจักรกล

พาไปดูวิธีการเพาะกล้าข้าว

พาไปดูวิธีการเพาะกล้าข้าว

คือ..สนใจหรือจะหาเรื่องกันครับ 55

คือ..สนใจหรือจะหาเรื่องกันครับ 55

ลงแปลงอนุบาล การขนย้าย

ลงแปลงอนุบาล การขนย้าย

ให้ดูการดำนา (ไม่มีแปลงจริง ก็เล่นมันดิบๆ อย่างนี้เลยละกัน)

ให้ดูการดำนา (ไม่มีแปลงจริง ก็เล่นมันดิบๆ อย่างนี้เลยละกัน)

ทดลองใช้เครื่องจักร

ทดลองใช้เครื่องจักร

สุดยอดเลย มาดาม

สุดยอดเลย มาดาม

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อย

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อย