Watch “THE FARMER เกมเกษตรกร 2 24 กรกฎาคม 2557” on YouTube

THE FARMER เกมเกษตรกร ปี 2

มาถึงบ้านเรากันมั่งนะครับ คือทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ได้มีการอบรมเรื่องข้าวกับเค้าเหมือนกันนะโดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

 

THE FARMER เกมเกษตรกร 2 24 กรกฎาคม 2557

ในปีนี้เราจะใช้ข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 เป็นหลักครับ อาจจะมีพันธุ์อื่นแซมนิดหน่อย ส่วนวิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์นั้นเราก็ดูแลอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนครับเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ส่วนการเพาะเมล็ดพันธุ์นั้น เรามีเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติที่เราสร้างขึ้นมาใช้เองเลยนะครับ (ออกทีวีหลายช่องด้วยนะ..ไม่ได้โม้…) เห็นทีมอื่นเค้าได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวกันทีมละ 2 ตัน แต่ศูนย์ข้าวฯ ของเรายังไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวเลยซักเมล็ด..เอ๊ะ มันยังไงกันอ่ะ ไม่เข้าใจ งง?? อะไร?? ยังไง?? ทำไม?? หือ??