เก็บตก เบื้องหลังการถ่ายทำ “เกมเกษตรกร” 21 มิถุนายน 2557

เก็บตก เบื้องหลังการถ่ายทำ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

ของทีม ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2557

วันนี้ได้ชาวบ้านชุมชนบ้านสระน้อย หมู่ 5 ต.เขาชะงุ้ม มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ บอกได้คำเดียวว่า เหม็นสุดๆ เพราะเค้าใช้น้ำหมักจากเศษปลา สุโค่ยแน๊..

อ้าว..ท่านประธาน เมิงจะเท่ห์ไปไหนวะ

อ้าว..ไอคุณท่านประธาน เมิงจะเท่ห์ไปไหนวะ

มา มา ท่านเลขาฯ มาให้ความรู้กับศูนย์ข้าวฯ ของเราหน่อยครับ

มา มา ท่านเลขาฯ มาให้ความรู้กับศูนย์ข้าวฯ ของเราหน่อยครับ

สมาชิกพร้อมที่จะรับการอบรมบ่มนิสัยแล้ว..

สมาชิกพร้อมที่จะรับการอบรมบ่มนิสัยแล้ว..

ท่านเลขาฯ กำลังสาธยายเรื่องปุ๋ย

ท่านเลขาฯ กำลังสาธยายเรื่องปุ๋ย

อุปกรณ์เตรียมไว้หมดแล้ว แหม่..ช่างเตรียมพร้อมซะจริง

อุปกรณ์เตรียมไว้หมดแล้ว แหม่..ช่างเตรียมพร้อมซะจริง

มา พวกเรา..ลุย

มา พวกเรา..ลุย

ฟังบรรยายแล้วไม่เข้าหัวซะเท่าไหร่ ลงมือจริงกันเลยดีกว่า

ฟังบรรยายแล้วไม่เข้าหัวซะเท่าไหร่ ลงมือจริงกันเลยดีกว่า

ขมักเขม่นกันน่าดู

ขมักเขม่นกันน่าดู

เข้ามาดมกันใกล้ๆ เลย กลิ่นอโลเวล่า หอมชื่นจายยยย

เข้ามาดมกันใกล้ๆ เลย กลิ่นอโลเวล่า หอมชื่นจายยยย

ของเค้าดีจริงๆ..

ของเค้าดีจริงๆ..เอิ่มมม

แถลงโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

เล่าแจ้งแถลงไข

ถ่ายรูปร่วมกัน

ถ่ายรูปพร้อมกันทุกฝ่าย

  เริ่มแล้วกับเรียลิตี้เกมแข่งขันปลูกข้าว The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 โครงการที่มุ่งเน้น พัฒนาส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรไทยได้มีองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งนำมาใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศ และมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นที่ 1,000 ไร่ ในระยะเวลา 6 เดือน โดยเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท..

  สำหรับโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 ร่วมมือโดย กรมการข้าว ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง ฟาร์ม แชนเนล และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า การแข่งขันในปีนี้ ต้องการให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแจกจ่ายให้ชุมชนแต่ละพื้นที่นำไปปลูกข้าวที่มีคุณภาพต่อไป และพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน สามารถส่งผ่านความรู้ด้านการปลูกข้าวที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรคนอื่น ๆ ได้ เพื่อสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สู่ชุมชมที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ สร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางข้าวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์กรชาวนาในพื้นที่ต่อไป

  ซึ่งในปีนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเรา ได้รับเกียริตเป็นตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบของชาวจังหวัดราชบุรี ทางศูนย์ของเรารู้สึกเป็นเกียริตอย่างยิ่งและจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีของเรา..

ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม สู้..สู้

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

พิธีรับขวัญข้าว ในวันแถลงข่าว

พิธีรับขวัญข้าว