ต้อนรับคณะดูงานจากประจวบฯ

26 มีนาคม 2558

ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวหนองมะซาง

เรา..ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวหนองมะซาง หมู่ 3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 ท่าน โดยมีคุณฝ้าย นกแก้ว ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้นำคณะฟังบรรยายสรุปและทำกิจกรรมต่างๆ ทางเราศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทุกท่านให้ความสนใจกับทางศูนย์ข้าวของเรา..

หัวหน้าศิรศักดิ์ กล่าวต้อนรับ เกษตรอำเภอ กล่าวต้อนรับ ฆาแวน คำดี กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป ดูวิธีการเพาะกล้าแบบดั้งเดิม ดูวิธีการเพาะกล้าในแบบฉบับของเรา ลงแปลงอนุบาล ทดลองดำนาให้ดู เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

Advertisements