ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันปลูกข้าวปลอดสารพิษ

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

19 สิงหาคม 2557

ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม และ คำ-วี การเกษตร ได้ร่วมงาน “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ที่ อ.วัดเพลง จัดโดยโรงพยาบาลวัดเพลง โดยทางทีมงานได้นำกล้าข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวขาวดอกมะลิ105 ไปร่วมดำนาด้วยเครื่องแบบคนขับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้ให้เกีรยติมาเป็นประธานในพิธี และนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง นายอำเภอวัดเพลง คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลวัดเพลง และข้าราชการตำรวจ ทหาร ให้การต้อนรับ

โครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมการทำนาปลอดสารพิษ ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ โดยข้าวที่ปลูกในวันนี้เป็นข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นทางโภชนาการ คือ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ผมเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดราชบุรีของเราเป็นจังหวัดที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำเกษตรปลอดภัย” และที่สำคัญจังหวัดราชบุรียังได้รับการ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบเกษตรสีเขียวอีกด้วย แต่ประการสำคัญที่สุด จากการตรวจสารตกค้างในกระแสเลือดของชาวอำเภอวัดเพลง จำนวน 513 คน ไม่น่าเชื่อครับว่า 41% มีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในกระแสเลือด ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องช่วยส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในปี 2558 ผมขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งช่วยจัดทำโครงการและตั้งงบประมาณเพื่อ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงาน ราชบุรีจะเป็นเมืองเกษตรปลอดภัยครับ

โดยในวันนี้ นายอำเภอวัดเพลง สุรศักดิ์ ผลยังส่ง ได้จัดทำโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ โดยได้รับความกรุณาจากคุณสุรพันธ์และคุณมานิตย์ ไชยฤทธิ์ ได้ให้ที่นาจำนวน 6 ไร่ เพื่อทำเป็นแปลงนาสาธิตปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ ต้องขอขอบคุณจริงๆ ครับ และผมได้มีโอกาสทำนา 2 แบบ ในวันเดียว คือ ทำนาแบบโยนกล้า อันนี้ไม่ยากครับและไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ แต่ที่เหนื่อยคือการทำนาแบบปักดำ ตรงนี้ต้องยอมรับครับว่า ต้องใช้กำลังมากกว่าปกติ ผมได้ร่วมกับชาววัดเพลง ได้ร่วมกับทหาร ได้ร่วมกับข้าราชการ ทำนา ดูแล้วมีความสุขจริงๆ ครับ เห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสร่วมกันปักดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งภาพการลงแขกช่วยกันทำนาในอดีตคงเป็นแบบนี้ครับ อยากเห็นการที่ชาวนาได้มาช่วยกันลงแขกปักดำเป็นภาพที่ทำให้เกิดความรักความ สามัคคีจริงๆ ขนาดพวกเราข้าราชการ ที่ไม่เคยทำนา ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมนี้ แม้ทุกคนจะเหนื่อย เหงื่อไหลไคลย้อย แต่ก็มีความสุขจริงๆ ครับ

จากหน้าเพจเฟซบุ๊กของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นิสิต จันทร์สมวงศ์

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

 

ก่อนดำนา

ก่อนดำนา

นายอำเภอวัดเพลงกล่าวต้อนรับ

นายอำเภอวัดเพลงกล่าวต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

น้องๆ ทหารช่วยกันเรียงกล้าข้าวไรซ์เบอร์รี่

น้องๆ ทหารช่วยกันเรียงกล้าข้าวไรซ์เบอร์รี่

เข้ากล้องซักกะหน่อยนะท่าน

เข้ากล้องซักกะหน่อยนะท่าน

ไป..เตรียมดำนากัน

ไป..เตรียมดำนากัน

นาโยน โยนให้สุดแรงเกิดเลยครับท่าน..

นาโยน โยนให้สุดแรงเกิดเลยครับท่าน..

ต่อด้วยดำนา ท่านก็ดำเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนะครับ..

ต่อด้วยดำนา ท่านก็ดำเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนะครับ..

เหนื่อยกันหน่อยนะทุกท่าน

เหนื่อยกันหน่อยนะทุกท่าน

น้องๆ ทหารก็มาช่วยกันดำนาคร้าบบบ

น้องๆ ทหารก็มาช่วยกันดำนาคร้าบบบ

ร่วมใจกันดำนา

ร่วมใจกันดำนา