ต้อนรับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

26 มีนาคม 2558

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว

ช่วงบ่ายของวันนี้ ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง จำนวน 45 คน เข้ารับฟังการบรรยาย และดูเครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ทางการเกษตร รวมถึงดูการสาธิตการเพาะกล้าข้าวด้วยเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติที่ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมเป็นผู้ผลิตขึ้นมาใช้เองและจำหน่าย สาธิตการดำนา และเทคนิคต่างๆ ในการทำนาดำ

 

บรรยายสรุป คูณสุพัฒน์บรรยายของบ้านรางไม้แดง เพาะกล้ารุ่นเก่า แต่ของเขายังไม่เคยทำ เพาะกล้ารุ่นใหม่ ชอบกันใหญ่ วิธีม้วนกล้าครับ ดำนาให้ดูกันจะจะ สนใจกันใหญ่ เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามี มอบของที่ระลึก มอบของที่ระลึก ถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

ต้อนรับคณะดูงานจากประจวบฯ

26 มีนาคม 2558

ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวหนองมะซาง

เรา..ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวหนองมะซาง หมู่ 3 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 14 ท่าน โดยมีคุณฝ้าย นกแก้ว ประธานศูนย์ฯ เป็นผู้นำคณะฟังบรรยายสรุปและทำกิจกรรมต่างๆ ทางเราศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากที่ทุกท่านให้ความสนใจกับทางศูนย์ข้าวของเรา..

หัวหน้าศิรศักดิ์ กล่าวต้อนรับ เกษตรอำเภอ กล่าวต้อนรับ ฆาแวน คำดี กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุป ดูวิธีการเพาะกล้าแบบดั้งเดิม ดูวิธีการเพาะกล้าในแบบฉบับของเรา ลงแปลงอนุบาล ทดลองดำนาให้ดู เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ ปราจีนบุรี

คณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จาก อบจ ปราจีนบุรี มาดูงานด้านการเพาะกล้าข้าว

17 มีนาคม 2558

ทางทีมงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 ท่าน เข้ามาดูขั้นตอนการทำนาดำ และการเพาะกล้าข้าว เกษตรกรทุกท่านให้ความสนใจเครื่องไม้เครื่องมือกันอย่างมาก มีการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยตลอด

บรรยายขั้นตอนการทำนา

บรรยายขั้นตอนการทำนา

ให้ความสนใจกันมาก

ให้ความสนใจกันมาก

แต่ให้ความสนใจเครื่องมือทำนามากกว่า..

แต่ให้ความสนใจเครื่องมือทำนามากกว่า..

ไปดูเครื่องเพาะกล้ากัน

ไปดูเครื่องเพาะกล้ากัน

แปลงอนุบาลและการลำเลียง

แปลงอนุบาลและการลำเลียง

ดำนาให้ดู

ดำนาให้ดู

ถ่ายรูปก่อนกลับซักหน่อย

ถ่ายรูปก่อนกลับซักหน่อย

ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน

ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน

วันที่ 6 มีนาคม 2558

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเป็นประธานในพิธี “ประกาศความสำเร็จการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 250,000 ตัน” ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม หมู่ 6 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม) ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ให้แก่เกษตรกร

โดยเฉพาะที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเขานม ของเราแห่งนี้ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กว่า 150 ตัน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร และผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยแบ่งเป็น 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน, สถานีที่ 2 การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต, สถานีที่ 3 ปุ๋ยอินทรีย์, สถานีที่ 4 ปุ๋ยพืชสด, สถานีที่ 5 นิทรรศการหน่วยงานภาคี, สถานีที่ 6 เครื่องจักรกลการเกษตร

หลังจากพิธีเปิดแล้ว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขึ้นรถทำการไถกลบปุ๋ยพืชสดซึ่งในงานนี้เราได้เตรียมปลูกต้นปอเทืองเอาไว้พร้อมที่จะไถกลบได้เลย หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการต่างๆ ภายในงาน โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ นิทรรศการด้านต่างๆ การสาธิตการหมักสูตรพระราชทาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบต่างๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง จากกรมวิชาการเกษตร การผลิตปุ๋ยไส้เดือน การไถกลบตอซัง การทำน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องหว่านปุ๋ยอินทรีย์ เครื่องผสมปุ๋ย รถอัดฟาง รถเกี่ยวข้าว และเครื่องมือทางการเกษตร

เยี่ยมชมบูทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชน

เยี่ยมชมบูทศูนย์จัดการดินปุ๋ยชมชน

เยี่ยมชมซุ้ม คำ-วี การเกษตร

เยี่ยมชมซุ้ม คำ-วี การเกษตร

รอเปิดงาน

รอเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

รมว. เกษตรและสหกรณ์ มอบของให้แก่เจ้าบ้าน ราชบุรี

รมว. เกษตรและสหกรณ์ มอบของให้แก่เจ้าบ้าน ราชบุรี

ไถกลบปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

ไถกลบปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)

สนทนาพาที

สนทนาพาที

เยี่ยมชมบูทต่างๆ

เยี่ยมชมบูทต่างๆ

ดูเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ดูเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ต้อนรับเจ้าหน้าที่นานาชาติจากแอฟริกา

ต้อนรับสมาชิก Coalition on African Rice Development (CARD) ๗ ประเทศ

17 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมได้มีโอกาสให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติแก่คณะเจ้าหน้าที่จำนวน ๒๑ คน จากประเทศในทวีปแอฟริกาที่เป็นสมาชิก Coalition for African Rice Development (CARD) ๗ ประเทศ ได้แก่ เอธิโอเปีย แกมเบีย เคนยา โมซัมบิก ไนจีเรีย แทนซาเนีย และ ยูกันดา โดยเจ้าหน้าระดับนโยบายได้มาศึกษาดูงาน ทางคุณฆาแวน และคณะได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการทำนาข้าว มีการสาธิตการเพาะกล้า การอนุบาล การปักดำโดยใช้รถปักดำ สาธิตการใช้รถไถ และให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจลองขับรถไถ งานนี้ทุกคนสนใจกันมาก ถามกันจนเมื่อยมือ (อังกฤษเราก็งูๆ ปลาๆ ใช้ภาษามือซะส่วนใหญ่ 555)

คณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Promotion of Mechanization in Rice Sector for CARD Countries” ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ไทย-ญี่ปุ่น-แอฟริกา ซึ่งกรมความร่วมมือฯ และ JICA ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

ทางศูนย์ข้าวฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่ทุกท่านที่มาในวันนี้.

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

บรรยายการทำนาและเครื่องมือ

คุณมนตรีบรรยายการใช้เครื่องจักรกล

คุณมนตรีบรรยายการใช้เครื่องจักรกล

พาไปดูวิธีการเพาะกล้าข้าว

พาไปดูวิธีการเพาะกล้าข้าว

คือ..สนใจหรือจะหาเรื่องกันครับ 55

คือ..สนใจหรือจะหาเรื่องกันครับ 55

ลงแปลงอนุบาล การขนย้าย

ลงแปลงอนุบาล การขนย้าย

ให้ดูการดำนา (ไม่มีแปลงจริง ก็เล่นมันดิบๆ อย่างนี้เลยละกัน)

ให้ดูการดำนา (ไม่มีแปลงจริง ก็เล่นมันดิบๆ อย่างนี้เลยละกัน)

ทดลองใช้เครื่องจักร

ทดลองใช้เครื่องจักร

สุดยอดเลย มาดาม

สุดยอดเลย มาดาม

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อย

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักหน่อย

 

 

โครงการปุ๋ยหมัก 50 ตัน

ลุยปุ๋ยหมัก 50 ตัน

2 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ได้ฤกษ์ทำปุ๋ยหมักกันแล้วนะครับ เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามมาเป็นผู้แนะนำขั้นตอนการทำอย่างใกล้ชิด และลงมือทำเองบ้างก็มี (ให้มันได้อย่างนี้สิข้าราชการไทย) ส่วนตอนบ่ายท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายไพรัช  หวังดี) ได้แวะเข้ามาดูสถานที่และการเตรียมงานต่างๆ ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว..

ผสมวัตถุดิบ

ผสมวัตถุดิบ (หัวหน้าศูนย์ข้าวฯ ขอลุยเองครับ)

เตรียม พ.ด.1

เตรียม พ.ด.1 (ช่วยกันดีจริงๆ ^-^)

ลงฟาง

ลงฟาง

โรยยูเรีย

เจ้าหน้าที่เกษตรช่วยกันโรยยูเรีย

ให้ความชื้น

ให้ความชื้น

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ดูหน้างานและให้คำแนะนำ

ดูหน้างานและให้คำแนะนำ

ร่วมพิธีประกาศผล The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

พิธีประกาศผล The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

30 มกราคม 2558

ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมและทีมจากจังหวัดอื่นๆ อีก 4 ทีม ได้เข้าร่วมงานประกาศผลรายการเกมเกษตรกร ปี 2 ที่กรมการข้าวในวันนี้โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วย (ใครบ้างไม่รู้ จำไม่ได้) โดยพิธีการนั้นได้ดำเนินการกันอย่างรวดเร็วทันอกทันใจกันมาก มาพูดๆๆๆๆ แล้วก็ประกาศผลรางวัล รับรางวัล ทานข้าวเที่ยง กลับบ้าน ไม่มีการพูดคุย สัมภาษณ์ หรืออะไรใดๆ ทั้งสิ้น โดยผลที่ออกมานั้นก็เป็นไปตามคาด คือ รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม จังหวัดราชบุรี รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะเมา จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ จังหวัดเชียงราย และทีมที่ชนะเลิศก็คือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง จังหวัดบุรีรัมย์ พูดกันง่ายๆ ก็คือ

รางวัลที่ 5 ราชบุรี

รางวัลที่ 4 นครศรีธรรมราช

รางวัลที่ 3 พระนครศรีอยุธยา

รางวัลที่ 2 เชียงราย

รางวัลที่ 1 บุรีรัมย์

ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทีมบุรีรัมย์ด้วยนะครับ..

รวมพล ก่อนออกเดินทาง

จัดบูทกันซักหน่อย

จัดบูทกันซักหน่อย

ก่อนเริ่มพิธี

ก่อนเริ่มพิธี

ซักซ้อมกันสัดนิดนึง

ซักซ้อมกันสัดนิดนึง

คิวตามนี้เลยนะ..

คิวตามนี้เลยนะ..

ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ

ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ

...

...

...

...

ขึ้นรับใบประกาศ

ขึ้นรับใบประกาศ

ถ่ายรูปร่วมกัน

ถ่ายรูปร่วมกัน

อีกซักรูป

อีกซักรูป

ยินดีกับทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนังด้วยนะครับ

ยินดีกับทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนังด้วยนะครับ

ต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์จาก AIT

19 มกราคม 2557

ทางคำ-วี การเกษตร และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาปริญญาโทจาก AIT [Asian Institute of Technology] ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ โดยมี Dr.Peeyush Soni นำนักศึกษาจากชาติต่างๆ ของสถาบันมาดูงาน ด้านการทำนาและการพัฒนาการเกษตร โดยคุณฆาแวนและคุณเอก จาก ก.แสงยนต์ พาดูงาน

DSCF2057

พักทานน้ำกันก่อนที่จะดูงาน

DSCF2062

ช่วยกันอธิบายจนเมื่อยมือ

DSCF2067

พาไปดูเครื่องเพาะกล้าข้าว

DSCF2072

สาธิตการดำนาโดยใช้รถดำนา

DSCF2074

เครื่องยนต์กลไกต่างๆ

RDSCF2089-Rev

ถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อย เป็นธรรมเนียม ^-^

เยือนโรงสีข้าวรัชมงคล ฉะเชิงเทรา

22-23 กันยายน 2557

ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม และทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 อีก 4 ทีม ได้รับเชิญจากทางโตโยต้าให้ไปเยือนโรงสีข้าวรัชมงคล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปเรียนรู้วิธีการผลิต และการจัดจำหน่าย

พร้อมแล้ว...เฮ้..

พร้อมแล้ว…เฮ้..

เตรียมตัวออกเดินทางจากโรงแรมมารวย การ์เด้น

เตรียมตัวออกเดินทางจากโรงแรมมารวย การ์เด้น

อบรมกันซะหน่อย

อบรมกันซะหน่อย

ดอกเตอร์จาก ม.เกษตร มาพูดเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ บลา บลา บลา..

ดอกเตอร์จาก ม.เกษตร มาพูดเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ บลา บลา บลา..

มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนโตโยต้า

มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนโตโยต้า

ดูงานกันอย่างจริงจัง..

ดูงานกันอย่างจริงจัง..

มันเป็น จะอั้น จะอี้

มันเป็น จะอั้น จะอี้

ถ่ายรูปร่วมกันซะหน่อย

ถ่ายรูปร่วมกันซะหน่อย

สัมภาษณ์น้ายอด

สัมภาษณ์น้ายอด

สัมภาษณ์พี่แมน

สัมภาษณ์พี่แมน

สัมภาษณ์วสันต์

สัมภาษณ์วสันต์

ขากลับแวะเที่ยววัดสมานฯ ด้วย อลังการงานสร้างมาก ใหญ่โตมโหฬารบานทุ่ง ตะลุ่งตุ้งแช่..

เหมือนจะเป็นเขาพระสุเมรุรึเปล่า? ไม่แน่ใจ

เหมือนจะเป็นเขาพระสุเมรุรึเปล่า? ไม่แน่ใจ

นาคพ่นน้ำ

นาคพ่นน้ำ

พระพิฆเนศวร์

พระพิฆเนศวร์

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

พระพรหมสี่หน้า

พระพรหมสี่หน้า

ไหว้ทีกง

ไหว้ทีกง

ไหว้ลือโจ้วซือ

ไหว้ลือโจ้วซือ

ราหูอมจันทร์

ราหูอมจันทร์

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ร่วมงาน เมืองเกษตรสีเขียวราชบุรี

9 กันยายน 2557

ทางทีมงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมได้มีโอกาสไปร่วมงาน ตลาดนัดชุมชนคนรักสุขภาพ ณ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา ต.บ้านสิงห์ โพธาราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานเปิดงาน

บริเวณงาน

บริเวณงาน

เมืองเกษตรสีเขียวราชบุรี

เมืองเกษตรสีเขียวราชบุรี

ผู้ว่าฯ เปิดงาน

ผู้ว่าฯ เปิดงาน

สัมภาษณ์นิดหน่อย

สัมภาษณ์นิดหน่อย

สัมภาษณ์นายอำเภอโพธาราม

สัมภาษณ์นายอำเภอโพธาราม

พาเยี่มชมบูธผัก ผลไม้

พาเยี่มชมบูธผัก ผลไม้

บูธของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม แบ่งภาคมาจากงานศรีเมืองหัวใจเกษตร

บูธของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม แบ่งภาคมาจากงานศรีเมืองหัวใจเกษตร

มีแข่งเรือด้วย

มีแข่งเรือด้วย