ต้อนรับคณะดูงานจาก อบจ ปราจีนบุรี

คณะเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จาก อบจ ปราจีนบุรี มาดูงานด้านการเพาะกล้าข้าว

17 มีนาคม 2558

ทางทีมงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 ท่าน เข้ามาดูขั้นตอนการทำนาดำ และการเพาะกล้าข้าว เกษตรกรทุกท่านให้ความสนใจเครื่องไม้เครื่องมือกันอย่างมาก มีการสอบถามข้อสงสัยต่างๆ โดยตลอด

บรรยายขั้นตอนการทำนา

บรรยายขั้นตอนการทำนา

ให้ความสนใจกันมาก

ให้ความสนใจกันมาก

แต่ให้ความสนใจเครื่องมือทำนามากกว่า..

แต่ให้ความสนใจเครื่องมือทำนามากกว่า..

ไปดูเครื่องเพาะกล้ากัน

ไปดูเครื่องเพาะกล้ากัน

แปลงอนุบาลและการลำเลียง

แปลงอนุบาลและการลำเลียง

ดำนาให้ดู

ดำนาให้ดู

ถ่ายรูปก่อนกลับซักหน่อย

ถ่ายรูปก่อนกลับซักหน่อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s