ร่วมงานคลีนิกเกษตรที่ อบต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

7 สิงหาคม 2557

งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

ณ อบต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการทางการเกษตรจากส่วนราชการต่างๆสังกัดกระทรวงเกษตรฯ การบริการรูปแบบคลินิกต่างๆด้านการเกษตร คลินิกสาธารณสุข คลินิกสายใยรักแห่งครอบครัว บริการเจาะเลือดตรวจสารพิษตกค้างในเลือด การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร และสินค้าราคาถูกจำนวนมาก ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ก็ได้มีส่วนร่วมในการออกบูทให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าชมด้วย และได้รับความสนใจพอสมควร..

พี่น้องเกษตรกรและยุวเกษตรกร

ผู้คนล้นหลาม พี่น้องเกษตรกรและยุวเกษตรกร

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ขึ้นรับรางวัล "เกษตรกรดีเด่นประเภทอาชีพทำนา" ปี 2557

ขึ้นรับรางวัล “เกษตรกรดีเด่นประเภทอาชีพทำนา” ปี 2557

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมบูท

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมบูท

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้สัมภาษณ์

สัมภาษณ์รองผู้ว่าฯ

พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่

พูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่

ถ่ายรูปร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่

ถ่ายรูปร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่

ถ่ายรูปร่วมกับเกษตรอำเภอโพธาราม

ถ่ายรูปร่วมกับเกษตรอำเภอโพธาราม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s