ร่วมประชุมที่รางไม้แดง

1 สิงหาคม 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยคุณวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ข้าวไทยว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต เราจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้หรือไม่ และทิศทางควรจะไปทางไหน รวมทั้งโครงการสร้างจิตสำนึกทางด้านการเกษตรสำหรับเด็กและเยาวชน ให้มีการพูดคุยกับเด็กและเยาวชนในเรื่องการทำการเกษตร เพราะสมัยนี้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะห่างหายไปจากการเกษตรซะเป็นส่วนมาก จึงอยากจะให้ทุกคนช่วยกันสร้างจิตสำนึกทางการเกษตรให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนเพื่อให้ไทยเป็นครัวของโลกอันดับหนึ่งตลอดไป..

เพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าจังหวัดราชบุรีของเราปลูกสับปะรดได้เป็นอันดับ 2 ของเมืองไทยรองจากประจวบคีรีขันธ์ โดยปลูกมากที่สุดที่บ้านคา สวนผึ้ง และจอมบึง มีทั้งปลูกขายและส่งโรงงาน

มีเนื้อหาการประชุมที่น่าสนใจอีกหลายอย่างคือ การลงทะเบียนเกษตรกร เรื่องข้าวพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี โรงเรียนชาวนา ธนาคารข้าว เล่าทั้งวันก็ไม่หมด

ช่วงสายๆ มีการประเมินผลงานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านรางไม้แดง จากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี บรรยากาศก็เป็นไปด้วยดี แต่ไม่มีรายละเอียดให้นะ..(ขี้เกียจพิมพ์)

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

คุณวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

คุณวิชิต พันธ์เพียร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

ร่วมแชร์ความรู้

ร่วมแชร์ความรู้

สมาชิกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

สมาชิกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

มอบของขวัญและถ่ายรูปร่วมกัน

มอบของขวัญและถ่ายรูปร่วมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s