งานรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าว

คืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทางจังหวัดราชบุรีและจังหวัดทหารบกราชบุรี ร่วมมือกับราชการส่วนต่างๆ จัดงาน คืนความสุขให้ชาวนา จังหวัดราชบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในงานมีบูทของกรมต่างๆ และห้างร้านมาร่วมออกงาน ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พี่น้องเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี กระทรวงพาณิชย์ กรมชลประทาน และกรมอื่นๆ อีกมากมาย และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเราก็ไปร่วมงานด้วยนะครับ..

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ร้านค้าจากกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานสหกรณ์ราชบุรี

สำนักงานสหกรณ์ราชบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี

ธกส. ราชบุรี

ธกส. ราชบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชสุพรรณบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี และชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดราชบุรี

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี และชมรมครูบัญชีอาสาจังหวัดราชบุรี

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ต.ดอนแร่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ต.ดอนแร่

กลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองศาลา

กลุ่มปลูกผักปลอดสาร บ้านหนองศาลา

คูโบต้า พานแทรคเตอร์

คูโบต้า พานแทรคเตอร์

ขึ้นไปพูดเรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ไม่ใช่ขึ้นไปร้องเพลงนะคร้าบบ ;-)

การลดต้นทุนการผลิตข้าว

เวลา 15.00 น. นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ พลตรีชาติชาย  ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมแต่ละบูท

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดงาน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดงาน

พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี กล่าวเปิดงาน

พลตรีชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี กล่าวเปิดงาน

พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน

พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน

เยี่ยมชมบูทของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

เยี่ยมชมบูทของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s