Watch “THE FARMER เกมเกษตรกร 2 11 กรกฎาคม 2557” on YouTube

THE FARMER เกมเกษตรกร ปี 2

ตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงทีมเดียวที่เราจะไปทำความรู้จักกันแบบเจาะลึก นั่นก็คือทีม ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เราจะไปดูกันว่ามีการเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้าง

 

THE FARMER เกมเกษตรกร 2 11 กรกฎาคม 2557

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งเหมือนกัน มีโรงสีเป็นของตนเอง ทำนามานานแล้ว แต่การออกทีวีน่าจะตื่นเต้นอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าการทำนาก็คงไม่เป็นสองรองใคร ดูท่าส่วนราชการก็ให้ความร่วมกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s