โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 96

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 96

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557

โรงเรียนช่องพรานวิทยา ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มูลนิธิพระดาบส เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดสอนวิชาชีพต่างๆ หลายหลักสูตร เป็นศูนย์บริการเคลื่อนที่ที่ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่การเกษตรแบบต่อเนื่อง และในครั้งนี้ทางมูลนิธิได้มาให้การอบรมแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเรา จะไม่ให้เราเข้าร่วมได้อย่างไร..

โดยโครงการนี้จะมีการอบรมความรู้เรื่องการเกษตรการซ่อมบำรุงในวันที่ 26 กรกฏาคม และมีการมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 27 กรกฏาคม 2557 โดยมี พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงาน แจกของพระราชทาน พันธุ์กล้าไม้ และมอบใบประกาศนียบัตร มีข้าราชการจากหลายหน่วยงาน และห้างร้านต่างๆ มารอต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาพแห่งความประทับใจ

 

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๙๖

โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ ๙๖

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส

สมาชิกศูนย์ข้าวฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรม

สมาชิกศูนย์ข้าวฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรม

อีกหนึ่งสมาชิกศูนย์ข้าวฯ

อีกหนึ่งสมาชิกศูนย์ข้าวฯ

และอีกหนึ่งสมาชิดศูนย์ข้าวฯ

และอีกหนึ่งสมาชิดศูนย์ข้าวฯ

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

รับใบประกาศนียบัตรจากท่านองคมนตรี

รับใบประกาศนียบัตรจากท่านองคมนตรี

 

รับประกาศนียบัตรด้วยเหมือนกัน

รับประกาศนียบัตรด้วยเหมือนกัน

หมอก้อง หล่อเงินล้าน พ่อคุณทูนหัวเอ๊ยยยย

หมอก้อง หล่อเงินล้าน พ่อคุณทูนหัวเอ๊ยยยย

ถ่ายรูปร่วมกับท่านองคมนตรี

ถ่ายรูปร่วมกับท่านองคมนตรี

ถ่ายรูปร่วมกับท่านองคมนตรีอีกชุดนึง

ถ่ายรูปร่วมกับท่านองคมนตรีอีกชุดนึง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s