ถ่ายรายการ “มอดไม้หมอน”

ณ โรงถ่ายกันตนา บางใหญ่

Farm Channel

Farm Channel

รวมพลังศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมบุกกองถ่ายกันตนา บางใหญ่ เพื่ออัดรายการ “มอดไม้หมอน” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2557 โดยมีคุณภูวนารถ  ชูชม และคุณสิริไพบูลย์  นุศิริหาญ เป็นผู้ดำเนินรายการ บรรยากาศสบายๆ ไม่เครียด เป็นกันเองมาก (แต่คนถูกสัมภาษณ์ตื่นเต้นนนะ..จะบอกให้ นานๆ ได้ออกทีวี จะดังก็คราวนี้ละวะ) ศูนย์ฯ เรามีคนมาช่วยหลายส่วนเช่น คุณศิรศักดิ์  ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มาร่วมออกรายการ คุณชานนท์  เข็มทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม มาร่วมให้ความรู้และเป็นกำลังใจ..

เตรียมเข้ากล้องรอถ่ายรายการ

เตรียมเข้ากล้อง

ศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

ศิรศักดิ์ ฤทธิชัย หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

 

ชานนท์ เข็มทอง เกษตรตำบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ชานนท์ เข็มทอง เกษตรตำบล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

รวมพลศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

รวมพลศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ข้างหลังภาพ

ข้างหลังภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s