แข่งขัน​ชุมชน​ต้นแบบ​เกมเกษตรกร​ ปี​ 2​

The​ Farmer​ เกม​เกษตรกร​ ปี​ 2

The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

เริ่มแล้วกับเรียลลิตี้​เกมที่มี​ผู้​เข้า​แข่งขัน​มากที่สุด​ กับ​ The​ Farmer​ เกม​เกษตรกร​ ปี​ 2​ ที่จัดโดย​กรมการข้าว​ โตโยต้า​ และกันตนา​โดยช่องฟาร์ม​ แชแนล​ เป็น​ผู้​ถ่ายทอด​ รูปแบบ​การ​แข่ง​ขัน​ คือ​จะทำการแข่งขัน​กัน​ 5  พื้นที่​ โดย​จะมีทีม​ตัวแทน​การแข่งขัน​จาก​ 5​ จังหวัด​ดังนี้​ คือ​ทีมจาก​จังหวัด​เชียงราย​ บุรีรัมย์​ อยุธยา​ ราชบุรี​ และทีมจากนครศรีธรรมราช​ โดยจะใช้พื้นที่ทั้งหมด 1,000 ไร่ แบ่งเป็นจังหวัดละ 200 ไร่

หลักเกณฑ์การให้คะแนน คือ

1. คะแนนจากการปลูกข้าว 40 คะแนน

2. คะแนนจากภาระกิจ 50 คะแนน

3. คะแนนจากการโหวต 10 คะแนน

คิดคะแนนจาก

1. ความคิดริเริ่ม

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน

3. ความสามารถในการบริหารจัดการ

4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจ

5. การทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์


ทีมที่เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 5 ทีม คือ

1. เชียงราย

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

โดยมี นายทวี  ชาวสวน เป็นประธาน

——————————————-

2. บุรีรัมย์

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกะนัง

หมู่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

โดยมี นายช่วง  สมอ่อน เป็นประธาน

——————————————-

3. พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสิงหนาท

หมู่ 4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายสายัณห์  นุชคุ้ม เป็นเลขาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร

——————————————-

4. ราชบุรี

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

20 หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โดยมี นายฆาแวน  คำดี เป็นประธาน

——————————————-

5. นครศรีธรรมราช

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะเมา

87/2 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โดยมี นายจรูญ  พลายด้วง เป็นประธาน และ คุณอารี  กองทอง เป็นหัวหน้าทีม

——————————————-

อย่าลืม ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับศูนย์ข้าวชุมชนที่ท่านเห็นว่าควรเป็นศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบประจำปีนี้กันด้วยนะครับ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s