นิตยสาร “อู่ข้าว” มาสัมภาษณ์

บรรยากาศการสัมภาษณ์

"อู่ข้าว" สัมภาษณ์

“อู่ข้าว” สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ทางนิตยสาร “อู่ข้าว” ได้มาสัมภาษณ์ คุณฆาแวน  คำดี ถึงเรื่องการทำนาดำ การผลิตเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม โดยมีนายปัญญา  ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้เกียรติมาร่วมเยี่ยมชมศูนย์ข้าวฯ และ คำ-วี การเกษตร ของเราด้วย..

นิตยสาร "อู่ข้าว"

นิตยสาร “อู่ข้าว”

พาไปดูแปลงข้าวพันธุ์ และเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ

ดูแปลงผลิตข้าวพันธุ์

ดูแปลงผลิตข้าวพันธุ์

สำรวจเครื่องเพาะกล้าข้าว

สำรวจเครื่องเพาะกล้าข้าว

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s