นิตยสาร “อู่ข้าว” มาสัมภาษณ์

บรรยากาศการสัมภาษณ์

"อู่ข้าว" สัมภาษณ์

“อู่ข้าว” สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ทางนิตยสาร “อู่ข้าว” ได้มาสัมภาษณ์ คุณฆาแวน  คำดี ถึงเรื่องการทำนาดำ การผลิตเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม โดยมีนายปัญญา  ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม ให้เกียรติมาร่วมเยี่ยมชมศูนย์ข้าวฯ และ คำ-วี การเกษตร ของเราด้วย..

นิตยสาร "อู่ข้าว"

นิตยสาร “อู่ข้าว”

พาไปดูแปลงข้าวพันธุ์ และเครื่องเพาะกล้าข้าวอัตโนมัติ

ดูแปลงผลิตข้าวพันธุ์

ดูแปลงผลิตข้าวพันธุ์

สำรวจเครื่องเพาะกล้าข้าว

สำรวจเครื่องเพาะกล้าข้าว

 

ประธาน​ศูนย์โชว์เพาะกล้า ลดต้นทุนการทำนา

ข่าวจากไทยรัฐ 27 มิถุนายน 2557

นายฆาแวน คำดี

นายฆาแวน คำดี

คุณฆาแวน คำดี ผู้นำกลุ่มชาวนาบ้านเขานม (อะ อะ ประธาน​ศูนย์ฯ คนเก่งของเราเองคร้าบบบ..) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หนึ่งในผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขัน The Farmer “เกมเกษตรกร ปี 2” ที่กรมการข้าวร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ฟาร์ม แชนเนล ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่เปิดแถลงโครงการ The Farmer “เกมเกษตรกร ปี 2” ของกรมการข้าว เรื่องการเพาะกล้าข้าว และการทำนาดำ รายละเอียดติดตามได้ที่ ไทยรัฐ

แถลงโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2

เล่าแจ้งแถลงไข

ถ่ายรูปร่วมกัน

ถ่ายรูปพร้อมกันทุกฝ่าย

  เริ่มแล้วกับเรียลิตี้เกมแข่งขันปลูกข้าว The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 โครงการที่มุ่งเน้น พัฒนาส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรไทยได้มีองค์ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งนำมาใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศ และมีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บนพื้นที่ 1,000 ไร่ ในระยะเวลา 6 เดือน โดยเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท..

  สำหรับโครงการ The Farmer เกมเกษตรกร ปี 2 ร่วมมือโดย กรมการข้าว ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ช่อง ฟาร์ม แชนเนล และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว ระบุว่า การแข่งขันในปีนี้ ต้องการให้เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เพื่อการแจกจ่ายให้ชุมชนแต่ละพื้นที่นำไปปลูกข้าวที่มีคุณภาพต่อไป และพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชน สามารถส่งผ่านความรู้ด้านการปลูกข้าวที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรคนอื่น ๆ ได้ เพื่อสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ สู่ชุมชมที่เข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ สร้างเครือข่าย เป็นศูนย์กลางข้าวชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์กรชาวนาในพื้นที่ต่อไป

  ซึ่งในปีนี้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมของเรา ได้รับเกียริตเป็นตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบของชาวจังหวัดราชบุรี ทางศูนย์ของเรารู้สึกเป็นเกียริตอย่างยิ่งและจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีของเรา..

ทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม สู้..สู้

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

พิธีรับขวัญข้าว ในวันแถลงข่าว

พิธีรับขวัญข้าว