ที่นาของเรา

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม

ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70120

email :: admin@kamveearg.com
http://facebook.com/CRSCKhaoNom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s